Thông tin cần biết
Việc đăng kí cấp CCHN trên mạng giúp cho quá trình tiếp nhận hồ sơ được nhanh chóng, cho phép bạn có thể tra cứu trạng thái hồ sơ một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bạn cần cập nhật thông tin chính xác và đầy đủ (Xem hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết) vì ngay sau khi bạn đăng ký, hồ sơ sẽ được chuyển tới cán bộ xử lý vì vậy nếu chính xác bạn sẽ có kết quả nhanh chóng.
Thông tin đăng kí chỉ hỗ trợ nhanh cho cán bộ tiếp nhận và xử lý, tuy nhiên bạn vẫn cần phải đến Sở Xây dựng để nộp các giấy tờ liên quan có con dấu pháp lý.